بانک ملی - شعبه پرچم - کد 855

  • مدیر - جعفری نژاد
  • تهران - منطقه 2 - رودکی (سلسبیل) شمالی - نبش خیابان پرچم - پ. 52 - ک.پ : 1457874699