وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی

  • تهران - منطقه 2 - آزادی - نبش خیابان بهبودی - ک.پ : 1457965598
کلمات کلیدی :

قوه مجریه

روابط عمومی

ایران - تهران
زیرمجموعه‌ها :

اداره تربیت بدنی کارگران استان تهران - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اداره کار و امور اجتماعی - واحد شمال غرب تهران - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اداره کل اشتغال اتباع خارجی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شرکت طراحان ارزیابی و طبقه بندی مشاغل - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موسسه کار و تامین اجتماعی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ارزیابی