دکتر مریم اردشیری

  • تهران - منطقه 3 - ولی عصر - نبش خیابان نیایش - بیمارستان قلب رجایی - ک.پ : 19969
مستقردر :

بیمارستان رجایی - بیمارستان تخصصی قلب و عروق
بیمارستان صارم - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
ارزیابی