جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد تهران

  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - روبروی بیمارستان شریعتی - دانشکده اقتصاد - ط. سوم
  • ،