بانک ملت - شعبه مطهری ارومیه - کد 1070

  • آذربایجان غربی - اروميه - مطهری