واشیران (ریسه و زغال چراغ)

  • مدیر - قاسم صادقی
  • تهران - منطقه 15 - خاوران - خ. انورزاده (خواجه کرمانی) - پ. 32 و 34 - ک.پ : 1795745971
ارزیابی