شرکت پوریا کانتین بین الملل

  • مدیر - امیررضا حسنی
  • تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین - خ. الوند - ک. کامبیز - پ. 2 - ساختمان مرکزی بورس کانکس - ک.پ : 1516674814