منطقه 4 مخابراتی - شهیدصالح طبری

  • تهران - منطقه 5 - شهرک اکباتان - فاز 1 - جنب مرکز آموزش مخابرات - ک.پ : 1394735311
  • ، ،