آبا پارس آذین

  • مدیر - داود مرادی بیدهندی
  • تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - خ. صابونچی (مهناز) - ک. مبینی (یکم) - پ. 21/1 - ط. اول