قصر نشاط

  • بانوان -
  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه کاشانی - بلوار اباذر - روبروی بیمارستان پیامبران - نبش خیابان مقداد
قصر نشاط

ایران - تهران
ارزیابی