بانک ملت - شعبه اسوه - کد 6659/7

  • مدیر - کامبیز عباسی
  • تهران - منطقه 18 - شادآباد - خ. 17 شهریور - جنب داروخانه اسوه - ک.پ : 1371846111
  • ، ،