ثامن الائمه - شعبه امام خمینی - کد 66

  • یزد - یزد - امام خمینی - روبروی پاساژ جواهر