پاساژ حضرتی (غذایی و بهداشتی)

  • تهران - منطقه 12 - مولوی - بازار حضرتی - تقاطع کوچه حاج ابوالفضل
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی