دکتر مسعود سهیلیان

  • مدیر - مسعود سهیلیان
  • تهران - منطقه 1 - لواسانی (فرمانیه) - نرسیده به خیابان پاسداران - پ. 222 - ساختمان پزشکان فرمانیه - ک.پ : 1954664533
مستقردر :

بیمارستان نگاه - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی