ایکهربا

فروشگاه اینترنتی تجهیزات برق - فروشگاه انلاین برقی - فروش تجهیزات برق - خرید تجهیزات برق
  • مازندران - ساری - بلوار طالقانی - روبروی شرکت گاز استان مازندران

ایکهربا در یک نگاهسامانه تجهیزات صنعت برق ایران محلی برای فروش تجهیزات برق صنعتی و همچنین خرید تجهیزات برق می باشد که در واقع دارای فروشگاه آنلاین برقی "فروشگاه اینترنتی برق " می باشد، همچنین بخشی با نام الکتریکا در آن به معرفی تجهیزات برق و آشنایی کاربران به تجهیزات صنعت برق می پردازد و این بخش دارای رسانه تصویری نیز می باشد همچنین دارای انجمن مهندسین برق و متخصصین برق را در خود جای داده است که بیش از 500 مطلب ناب برقی در آن گنجانده شده است.
ارزیابی