دکتر محمدحسین حکمت آرا

  • مدیر - محمدحسین حکمت آرا
  • تهران - منطقه 6 - م. جهاد (فاطمی) - خ. بیستون - ساختمان لئون - ط. سوم - ک.پ : 14316
کلمات کلیدی :

E. N. T

|

ENT

|

بینی

|

پزشک

|

تخصص

|

جراح

|

جراحی

|

حلق

|

سر

|

گردن

|

گلو

|

گوش

|

متخصص

مستقردر :

بیمارستان مهر - بیمارستان
ارزیابی