مازن پارس

  • مدیر - آلک فرج اله نیاتبریزی
  • تهران - منطقه 18 - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - روبروی خیابان فتح 29 - خ. جوشن - ک. 3 غربی - پ. 5