غیض علی کریم زاده

  • مدیر - غیضعلی کریم زاده
  • تهران - منطقه 18 - شادآباد - بازار آهن غرب تهران - بلوک 2 - پ. 101 - ک.پ : 1375767594
کلمات کلیدی :

آهن

|

ساختمانی

|

صنعتی

|

فروش آهن

ارزیابی