ش. 793 - آقابیگی، نعمت اله

  • مدیر - نعمت اله آقابیگی
  • تهران - منطقه 10 - امام خمینی - نرسیده به یادگار امام - پ. 987 - ط. اول