منصف

  • مدیر - حسن لو
  • تهران - منطقه 4 - تهرانپارس - فلکه چهارم - خ. وفادار شرقی - ایستگاه مسجد - جنب قنادی حقیقت - پ. 337 - ک.پ : 1656848391