قم (قند و روغن)

  • تهران - منطقه 12 - مصطفی خمینی (سیروس) - نرسیده به خیابان مولوی - گاراژ قم
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی