کانون فرهنگی دانشگاه تهران

  • مدیر - علی امیری
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بن بست امین - مرکز آموزشگاه فرهنگی هنری دانشگاه تهران - ط. دوم