پریسا راستکار عباسی

  • مدیر - پریسا راستکار عباسی
  • تهران - منطقه 3 - ولی عصر - نبش خیابان نیایش - بیمارستان قلب شهیدرجایی