دکتر عادل رزاقی (مجاری اشکی)

  • تهران - منطقه 6 - استادنجات الهی (ویلا) - بالاتر از خیابان کریمخان زند - پ. 315 - موسسه ایرانیان - ک.پ : 1597943511
مستقردر :

رازی - شعبه 1 - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی