دکتر سیدمهدی حسینی تهرانی

  • مدیر - سیدمهدی حسینی تهرانی
  • تهران - منطقه 3 - گاندی - ک. بیست و یکم - پ. 26 - ط. سوم - واحد 8 - ک.پ : 1517863419
مستقردر :

رازی - شعبه 1 - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی