کارخانه دبش

  • مدیر - اباذری
  • البرز - کرج - شهرک صنعتی اشتهارد - بلوار غزالی غربی - خ. گلشهر 4 - گلسار 1 - گلشهر 2 - قطعه 1365
کلمات کلیدی :

چای

ارزیابی