گلشهر

  • البرز - کرج - گلشهر - چهارراه گلزار - خ. اختر غربی
ارزیابی