قائم

  • مدیر - شهبازی
  • تهران - منطقه 4 - فرجام - نرسیده به خیابان سراج - جنب ایران خودرو - پ. 420 - ک.پ : 1684896561