رازی (ماهنامه)

  • مدیر - سیدمحمد صدر
  • تهران - منطقه 12 - جمهوری - نرسیده به چهارراه استانبول - خ. مسعود سعد - شرکت پخش رازی