دکتر مریم نوروزیان

  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - م. صنعت - بلوار پاک نژاد - نرسیده به بلوار دریا - خ. ناخدامحتاج - کلینیک یادمان - پ. 1 - ط. سوم
مستقردر :

بیمارستان روزبه - بیمارستان تخصصی روانپزشکی
ارزیابی