گروه صنایع دریایی ساصد

  • مدیر - گرامی
  • تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - خ. شریف - پ. 44 - ک.پ : 1558633411
  • ، ،
کلمات کلیدی :

سازه

|

سازه دریایی

ارزیابی