اسکان

  • مدیر - محمد قلعه نوعی
  • تهران - منطقه 15 - شهرک مسعودیه - خ. 20 متری ابومسلم خراسانی - نبش کوچه فلسطین - پ. 347 - ک.پ : 1788636347