شرکت کارخانجات تولیدی تهران

  • مدیر - حسن خورسند
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 14 - جنب ایران خودرو