معصومی

  • مدیر - سیدضیا رجبی
  • تهران - منطقه 14 - خاوران - نرسیده به میدان خراسان - روبروی سینما پیوند - پ. 547 - ک.پ : 1771815594