بیمارستان امام رضا (501 ارتش)

  • تهران - منطقه 6 - فاطمی - خ. اعتمادزاده
کلمات کلیدی :

بیمارستان

مستقرها :

دکتر ابوالفضل نجاران - متخصص مغز و اعصاب
دکتر بهادر اسدی - متخصص مغز و اعصاب
دکتر بهروز مقدادی - فوق تخصص کودکان
دکتر جواد حسینی شکوه - متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
دکتر علی یعقوبیان - فوق تخصص خون و سرطان
دکتر محمدعلی افسری - فوق تخصص ریه
دکتر محمد کعبه منور - متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
ارزیابی