آتوسا تیموری (تربیت بدنی)

  • تهران
ارزیابی
تقدیر و قدردانی حمیدرضا : تقدیر و قدردانی
جا داره از دکتر تیموری بابت زحمات و تلاش های فراوان برای ما دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد زنجان تشکر کنم.