عباس

  • مدیر - عباس قلی رحیمی
  • تهران - منطقه 14 - خاوران - خ. مشهد - روبروی خیابان نورمهدی - پ. 27 - ک.پ : 1771843116
کلمات کلیدی :

قصابی

|

گوشت

ارزیابی