دکتر فتح اله بزرگی

  • مدیر - فتح اله بزرگی
  • تهران - منطقه 14 - 17 شهریور - خ. عجب گل - پ. 320 - درمانگاه شماره 19 تامین اجتماعی - ک.پ : 1771943369
  • ، ،
ارزیابی