ثامن الائمه - شعبه سناباد - کد 4

  • خراسان رضوی - مشهد - سناباد - روبروی انتقال خون