دکتر مریم شهسواری

  • مدیر - شهسواری
  • تهران - منطقه 18 - شادآباد - خ. شهسواری - ک. خانزاده - پ. 33 - ک.پ : 1374763414
شهسواری

ایران - تهران - منطقه 02 - سعادت آباد - م. کاج - خ. 9 - کلینیک نیایش
مستقردر :

فرهنگیان - منطقه 18 - مرکز بهداشتی درمانی
ارزیابی