خورشید شهر

  • مدیر - عباس مشاری
  • تهران - منطقه 8 - نارمک - خ. دردشت - تقاطع خیابان حاجی صادقی (کامیاب) - پ. 187185 و - ط. اول و دوم - ک.پ : 1651813111
  • ،