دکتر مریم زاهدی

  • مدیر - زاهدی
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - نبش خیابان سرو - ساختمان پزشکان 101 - ک.پ : 1968945739
زاهدی

ایران - تهران - منطقه 16 - نازی آباد - بازار دوم - نبش خیابان نیکنام (بوعلی) جنوبی - مجتمع تخصصی بوعلی - ط. دوم - ک.پ : 1819666871
ارزیابی