پاک صنعت (جی گل)

  • مدیر - سام قلی زاده
  • اصفهان - شهرک صنعتی جی - خ. سوم - فرعی ششم - پ. 77