سرای ابراهیمیان

  • تهران - منطقه 12 - خیام - بازار دروازه نو - پاساژ ابراهیمیان
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی