22 بهمن

  • تهران - منطقه 15 - شوش شرقی - خ. بروجردی (شهرزاد) - شهرک سجادیه - خ. نظام دوست - ک.پ : 11848