سرای ماشااله (نخ)

  • تهران - منطقه 12 - خیام - بازار دروازه نو - نرسیده به خیابان محمدی - پاساژ ماشااله
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی