سایپایدک - کد 971

  • مدیر - نعمت تفرشی
  • تهران - منطقه 2 - بزرگراه جناح - نرسیده به پمپ بنزین - پ. 25 - ک.پ : 1458643144