ش. 176 - صادقی، مسعود

  • مدیر - مسعود صادقی
  • تهران - منطقه 15 - شوش شرقی - خ. صابونیان - خ. کاخ جوانان - مجتمع الغدیر - ط. پنجم - واحد 14
  • ،