اقتصاد نوین - اداره کارپردازی و تدارکات

  • مدیر - مرشدرزم
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - بلوار اسفندیار - پ. 7