فنک

  • مدیر - حسین فنک
  • تهران - منطقه 4 - تهرانپارس - خ. 208 شرقی - خ. 196 - م. شاهد - ک. ادیب - پ. 273 - ک.پ : 1655798411